Inschrijven:

Na het volgen van een proefles word je ingeschreven in MOMO, waar je als optie een 4 ritten of 10 ritten kaart kunt kopen. Deze mogen worden ingezet op alle verschillende locaties, waar de standaard lessen plaatsvinden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om je te informeren over yoga (activiteiten).

Bedragen:

1x losse les: € 15
4x rittenkaart: €56 (€ 14 per les)
10x rittenkaart: € 125 (€ 12,50 per les)
Proefles: € 10

Lichamelijke conditie / risico

Deelnemer verklaart dat hij /zij in dusdanige lichamelijke en geestelijke conditie verkeert dat de lichaamsbeweging, zowel actief als passief, niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid of welzijn.

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De docent is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures en/of materiële schades, die al dan niet direct in verband staan of in verband gebracht kunnen worden met het deelnemen aan de lessen.

Algemene Voorwaarden Retreats

Om je plek te reserveren geldt een aanbetaling van €100 (non-refundable) pp. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voorafgaande het retreat betaald te zijn (uiterlijk 28 juli 2024). Daarna is de boeking definitief en wordt geen restitutie meer gedaan bij annulering.

Indien de deelnemer niet in staat is het retreat bij te wonen, mag je zelf voor een vervanger zorgen. Er wordt geen restitutie gegeven van reeds gemaakte kosten 6 weken voor aanvang van het retreat. Zorg zelf voor een annuleringsverzekering.

Eva Brink verbindt heeft het recht om het retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan (bijvoorbeeld ziekte van de docent, onvoldoende deelnemers of overmacht). De deelnemer heeft recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Deelname aan de cursus of retreat is geheel op eigen risico. Eva Brink is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enig aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

Eva Brink verbindt heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het programma als de situatie daarom vraagt.